Směnka vlastní – vzor

SMĚNKA  VLASTNÍ

V ……………………………..   dne ……………………………..

(místo podpisu)                            (datum podpisu)

Za tuto směnku vlastní zaplatím nejpozději dne           ……………………………..

                                                                                   (datum splatnosti směnky)

částku  …………………………….. Kč,  slovy …………………………….. korun českých 

na řad …………………………….., nar. …………………………….., bytem ……………………………..

            (komu)

Splatno v ……………………………..

               (místo splatnosti směnky)

Bez protestu

……………………………..

(jméno a příjmení dlužníka)

narozen:  ……………………………..

bytem:  …………………………….. OP č. ……………………………..

………………………………………………..

podpis vystavitele směnky

Důležité upozornění

Pokud dlužník neuhradí svůj dluh nejpozději do 3 let po domluvené lhůtě, je směnka a tedy i dluh promlčený a dlužník jej už nemůže vymáhat.

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz