Jak začít podnikat?

Chcete začít podnikat a být úspěšný? Nevíte jak? Přinášíme podrobný návod od A do Z.

Jak začít podnikat - rady a tipy

OD PRVNÍHO NÁPADU AŽ K ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ

Podrobný průvodce, jak začít podnikat

Jak začít podnikat? To, co může být pro jednoho snem ze školních let, může druhému působit velký stres. Podnikání není pro každého. Pokud se rozhodnete, že začnete podnikat, je důležité si vše promyslet. Existuje mnoho faktorů, které je potřeba zvážit. V návodu, jak začít podnikat, vás provedeme podnikáním od prvních kroků. Od sepsání podnikatelského záměru, přes vytvoření podnikatelského plánu až k nezbytné administrativě a hledání finančních zdrojů tak, abyste úspěšně zahájili podnikání. Připravte se na mnoho práce a nespočet výzev, které budete muset překonat. Pokud se budete držet našeho návodu, cesta k úspěšnému cíli bude snadnější. 

6 kroků, jak začít podnikat

1. krok

Analýza trhu

Jeden z nejdůležitějších bodů na kteří začínající podnikatelé zapomínají. Znáte svoji konkurenci? Vymezili jste silné a slabé stránky? Zamýšleli jste se nad příležitostmi a hrozbami? Pomohou vám výsledky zjištěné jednoduchou SWOT analýzou.
2. krok

Finanční plán

Podrobně zpracovaný finanční plán nebo alespoň rozpočet, kolik chcete do začátku podnikání investovat, jaké budete mít provozní náklady. Nezapomeňte zpracovat kalkulaci očekávaných zisků a uvažujte o tom, za jak dlouho se vám vložená investice může vrátit. Plánování je vhodné provádět v optimistické, realistické a pesimistické variantě. Zdroje krytí mějte připraveny na pesimistickou variantu. 

3. krok

Právní rámec

Jako podnikatel budete mít nové povinnosti. Na co byste neměli nezapomenout? Jakou právní formu podnikání vybrat? Které úřady musíte navštívit a jaké registrace budete provádět?

4. krok

Marketingový plán

Pokud chcete, aby vás zákazník našel, musíte být vidět! Zpracujte si základní marketingový plán a vymezte zdroje na podporu podnikání. 

5. krok

Registrace podnikání

Jaké úřední dokumenty potřebujete, kde a na jakém úřadě se podnikání registruje? Jaké povinnosti máte vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně? Budete plátce DPH či spotřební daně? Jaké máte povinnosti při vedení účetnictví?

6. krok

Start podnikání

Jak být úspěšný a efektivní. Jak snížit náklady a maximalizovat zisk.

1. Průzkum trhu

Máte zajímavý nápad na podnikání? Našli jste mezeru na trhu, nebo si jen myslíte, že v tom, co děláte, jste lepší než někdo jiný? Výborný nápad. Napřed je nutné, abyste si udělali průzkum trhu. Průzkum trhu vůbec nemusí být nákladný a s trochou šikovnosti jej za pár dnů zvládnete sami. Čím více času strávíte průzkumem a čím detailnější informace získáte, tím úspěšnější v podnikání budete. Už během průzkumu trhu můžete zjistit, že jste se rozhodli špatně a podnikat, začnete až s jiným nápadem. Pokud někdo už v oboru podniká, zkuste o něm zjistit co nejvíce. Hledejte na internetu, ptejte se kolegů, přátel a rodiny, zkoumejte na sociálních sítích. Je něco, co by nutně potřebovali, co nikdo jiný nenabízí? Nebo nabízí, ale potřebovali by lepší služby?

Pokud se například rozhodnete otevřít kavárnu, zjistěte, zda se ve vašem městě další kavárna uživí anebo si musíte být 100% jistí, že vaše výrobky a služby budou lepší. Že to budete právě vy, kdo osloví zákazníky líp než konkurence. Zjistěte, čím se budete od konkurence odlišovat nebo jak byste ji mohli porazit.  Nižší cenou? To je velmi krátkozraké, ošemetné a nebezpečné. V lepší kvalitě kávy? Lepším umístěním prodejny? Pestřejším sortimentem a širší nabídkou dortů a zákusků?

Pokud nechcete být jen další kavárnou v ulici je důležité se od konkurence odlišit. Udělejte si pečlivý a důkladný průzkum konkurence, sledujte jejich nabídku i to, jak se v průběhu dne, týdne nebo měsíců mění. Je prostor pro širší nabídku, nebo naopak výrobků mají zbytečně moc, což se pak projevuje na horší kvalitě zboží? Pozorujte a počítejte jejich zákazníky. Kolik jich kavárnu průměrně za hodinu navštíví? V jaký den a denní dobu mají nejvíce zákazníků? Kolik zaměstnanců je potřeba na provoz?

2. Finanční plán

Rozhodli jste se podnikat? Skvělé! Dalším důležitým krokem, jak být ve startu podnikání úspěšní je finanční plán. Ve stručnosti to znamená, že si sepíšete všechny náklady, které budete mít se začátkem podnikání, ale i v jeho průběhu a dále jaké očekáváte zisky. Ty můžete odvodit podle výsledků průzkumu trhu. Dále by vám finanční plán měl říci, kdy dosáhnete ziskovosti, tedy za jak dlouho se vám počáteční investice vrátí. 

Začátek podnikání je vždy finančně náročný. Pokud jste díky finančnímu plánu zjistili, že budete potřebovat půjčku, například půjčku pro začínající podnikatele, máte na výběr z mnoha možností. Vybírejte pečlivě a zodpovědně. Vybíráte si „partnera“ a v podstatě společníka na několik let! Při správném výběru vám bude podporou, nesprávný výběr může znamenat obrovskou finanční zátěž.

Jak získat finance do začátku podnikání

 • První varianta Vyřízení půjčky trvá až 3 měsíce
 • Bankovní společnosti
 • nižší úroková sazba
 • pod regulací ČNB
 • nižší splátky
 • vysoká administrativa
 • Druhá varianta Vyřízení půjčky trvá nejdéle týden
 • Nebankovní společnosti
 • rychlejší vyřízení
 • menší administrativa
 • vyšší splátky
 • individuální podmínky

3. Právní rámec

Předtím, než začnete podnikat, je důležité, abyste se rozhodli pro správnou právní formu podnikání. Můžete podnikat jako živnostník (OSVČ) jiným označením stejné formy je fyzická osoba podnikající. Můžete založit například společnost s ručením omezeným (s.r.o) a stát se podnikající právnickou osobou.  Další formy právnických osob jsou akciové společnosti (a.s.), družstva, veřejné obchodní společnosti (VOS), komanditní společnosti apod.

Pro jakou právní formu se rozhodnete záleží hlavně na vás a na tom, v jakém oboru chcete podnikat. Roli hraje i to, zda budete mít zaměstnance, v jaké formě chcete vést účetnictví, zda budete podnikat v zahraničí apod. Doporučujeme se poradit s účetním nebo daňovým poradcem. Ti vám doporučí vhodnou formu podnikání.

Další velmi důležitou a podstatnou věcí je, zda se budete registrovat na finančním úřadě jako plátce DPH. 

 1. Plátce DPH je každý, kdo v posledních po sobě jdoucích 12 měsících překročil obrat 2 mil. korun.
 2. Plátce DPH se může stát každý dobrovolně i pokud nesplňuje 1. podmínku. Záleží na vašem konkrétním podnikání a v tomto vám znovu poradí váš účetní nebo daňový poradce. 

POZOR – existují situace, kdy můžete podnikat bez živnostenského oprávnění. Jako všude, tak i zde existují různé výjimky. Existuje několik oborů, ve kterých můžete podnikat i bez živnostenského listu a nemusíte tedy prokazovat svoji odbornou znalost a praxi. Jedná se o tyto obory:

 • zemědělství
 • autorské činnosti
 • herectví, hudební činnosti

4. Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z nejzásadnějších dokumentů, které je dobré si připravit, pokud chcete úspěšně podnikat. V marketingovém plánu byste měli mít popsanou strategii, jak oslovit nové zákazníky a zároveň jak „pracovat“ s těmi současnými. Marketingový plán by měl obsahovat výsledky průzkumu trhu (můžete vycházet z průzkumu trhu, který jste si dělali na začátku) a z průzkumu konkurence. Měli byste popsat, s jakými cílovými skupinami budete pracovat a jak je budete oslovovat. Marketingový plán by měl obsahovat podrobný rozpočet, který bude vycházet z  rozpočtu, který jste si připravili už dříve, jen bude detailnější a rozepsaný pro konkrétní položky.  

5. Registrace podnikání

V první řadě je důležité, abyste byli rozhodnuti, kterou právní formou budete podnikat. Zda budete podnikat jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění nebo si založíte například společnost s ručením omezeným. 

Jak začít podnikat - druhy živností

Živnost

Registrace podnikání se provádí na Živnostenském úřadě. Po vyplnění Jednotného registračního formuláře, ověření vaší totožnosti a případně ověření způsobilosti k podnikání (např. koncesované živnosti) uhradíte správní poplatky.

Poplatky spojené se založením živnosti:

 • 1 000 Kč za podání žádosti (tato cena je jednotná i když podáte například žádost na vznik 5 různých živností),
 • 500 Kč za přijetí každé další žádosti,
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem.

Poplatky lze zaplatit na pokladně příslušného úřadu v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem.

Živnost volná

Nejjednodušší podnikání jako OSVČ je právě  ve volné živnosti. Pro založení podnikání nepotřebujete žádné dosažené vzdělání, doklady o způsobilosti nebo praxi. Stačí pouze splnit několik základních podmínek:

 • bezúhonnost,
 • svéprávnost a dosažení věku 18 let.

Živnost řemeslná

Pro založení řemeslné živnosti už musíte splnit řadu podmínek:

 • řádně ukončené vzdělání s výučním listem, maturitní zkouškou, diplomem z vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolským diplomem či předepsaným a akreditovaným rekvalifikačním kurzem,  bezúhonnost,
 • svéprávnost a dosažení věku 18 let.

Na základě dosaženého vzdělání se pak určuje doba praxe nutné pro podnikání. Obecně platí, že čím vyšší vzdělání budete mít, tím kratší praxi potřebujete. Praxe se dokazuje potvrzením od zaměstnavatele. 

Živnost vázaná

Živnost vázaná patří mezi ohlašovací živnosti. Je nutné také dokládat odbornou způsobilost. Seznam dokladů potřebných k založení vázané živnosti naleznete v příloze č. 2 příslušného živnostenského zákona.

Živnost koncesovaná

Koncesované živnosti jsou popsány v příloze č. 3 živnostenského zákona a jsou to například: výroba lihu, výroba a skladováni munice, výroba a distribuce pohonných hmot, výroba a rozvod energie apod.

Většinu živností lze provozovat ihned ten samý den po ohlášení a zaplacení správního poplatku. Musíte nahlásit sídlo podnikání (může být na adrese vašeho trvalého bydliště). Následně vám bude přiděleno identifikační číslo, tzv. . Jedná se o unikátní osmimístné číslo. 

6. Start podnikání

Pokud budete mít zaměstnance, nezapomeňte na povinnosti dané ze zákona. Na ochranu jejich zdraví, přihlášení a placení odvodů OSSZ a zdravotní pojišťovně apod. Pokud budete pracovat s lidmi a jejich osobními údaji, musíte dbát na GDPR a zajistit správný způsob ochrany a zabezpečení ochrany osobních údajů. 

Také si budete muset založit bankovní účet. Oslovte české banky s žádostí o bankovní účet pro podnikatele. Porovnejte si jejich nabídky, hlavně poplatky za vedení účtu, příchozí a odchozí platby atd.

Držte se svého podnikatelského plánu. Podnikatelský plán jste si připravovali nejen před spuštěním podnikání, budete do něj nahlížet i v průběhu podnikání.

Nezapomeňte si založit datovou schránku. Tu musí mít od 1. 1. 2023 všichni podnikatelé. Slouží pro komunikaci s úřady, jejím prostřednictvím budete daňové přiznání.

Jak začít podnikat? Podrobný návod od MojeNebankovka

Mohlo by se vám hodit

Čas jsou peníze, proto od vyplněné žádosti o půjčku po moment obdržení nezávazné nabídky financování, může uběhnout jen několik hodin. Děláme vše pro to, abyste měli peníze co nejdříve.

Seznam advokátů

Seznam advokátů vedených pod Advokátní komorou České republiky.

Seznam účetních

Certifikovaní účetní, vedení pod Komorou certifikovaných účetních.

Seznam notářů

Seznam notářů vedených v Notářské komoře České republiky.

Další užiteční pomocníci pro podnikání

Raynet

Raynet je český CRM online software pro evidenci klientů a obchodů, pro lepší přehled vašeho podnikání.

Fakturoid

Český program pro jednoduché účetnictví. Skvělá evidence a tvorba faktur a evidence nákladů. 

ChatGT

Největší digitální revoluce za poslední roky. Automatické psaní textů , vyhledávač, programátor apod.

Canva

Jeden z celosvětově nejoblíbenějších programů pro tvorbu grafiky web a sociální sítě. 

Signi

Česká služba pro elektronické podepisování dokumentů a jejich následnou archivaci.

Make

Služba založena v České republice. Slouží k propojení s různými programy a k automatizaci procesů.

Finanční rady a tipy

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz