Plná moc

VZOR – Plná moc k zastupování klienta

Já níže podepsaný

Jméno ………… Číslo OP ………… Adresa …………

Zmocňuji tímto

Jméno ………… Číslo OP ………… Adresa …………

aby mě zastupoval ke zjištění nedoplatků a dluhů vůči mé osobě jako osobě fyzické tak právnické, ale tak i ke společnostem kde figuruji jako jednatel. Zda jsou vůči mně vedeny soudní spory a exekuce. Pokud ano, tak jací exekutoři tuto věc vyřizují a pod jakou spisovou značkou. Dále k oslovení nedoplatků na Finančním úřadu, zdravotních pojišťovnách, Okresní správě sociálního zabezpečení a Celním úřadu atd.

V ………… dne ………..

………………………………

Podpis

Plná moc ke stažení ZDARMA

  MojeNebankovka.cz

  Provozovatelem je Jakub Nečas, IČ: 74204556.

  Adresa

  Koterovská 664/40, 326 00 Plzeň

  TELEFON

  +420 608 370 438

  EMAIL

  info@mojenebankovka.cz